27020793

27020793 - CIFP Porta da Auga

982128894 cifp.portadaauga@edu.xunta.gal
982130955 CIFP Porta da Auga
Latitude: 43.536000
Lonxitude: -7.051305
Avenida Luarca

27700, Ribadeo
Lugo

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

ZMEOC02 Obras de interior, decoración e rehabilitación
ZMP1196 Anteparos e chans técnicos
ZMP0995 Construción
ZMP0996 Interpretación de planos de construción
ZMP1197 Teitos suspendidos
ZMP1202 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP1200 Organización de traballos de interior, decoración e rehabilitación
ZMP1003 Solados, azulexados e chapados
ZSELE01 Sistemas electrotécnicos e automatizados
ZMP0527 Formación e orientación laboral
ZMP0517 Procesos en instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións
ZMP0520 Sistemas e circuítos eléctricos
ZMP0521 Técnicas e procesos en instalacións domóticas e automáticas
ZMP0518 Técnicas e procesos en instalacións eléctricas
ZMADG01 Xestión administrativa
ZMP0449 Formación e orientación laboral
ZMP0156 Inglés
ZMP0438 Operacións administrativas de compravenda
ZMP0448 Operacións auxiliares de xestión de tesouraría
ZMP0441 Técnica contable
ZMP0440 Tratamento informático da información
ZMP0437 Comunicación empresarial e atención á clientela
ZMP0439 Empresa e administración
ZMP0446 Empresa na aula
ZMP0442 Operacións administrativas de recursos humanos
ZMP0443 Tratamento da documentación contable
Formación específica de Reparación e Construción con Fibra de Embarcacións Deportivas e de Recreo