Programas Eduemprende

O Plan de Emprendemento no Sistema Educativo de Galicia eduemprende supón unha aposta clara e firme pola implantación na comunidade educativa dos niveis non universitarios dunha cultura emprendedora como motor da innovación, da competitividade das nosas empresas, da creación de emprego e do crecemento económico. Así mesmo, constitúese como o marco onde coordinar as sinerxías en materia emprendedora que actúen sobre o sistema educativo, ordenando e planificando a súa aplicación.

Os programas e as actividades de apoio ao emprendemento no marco do Plan de Emprendemento no Sistema Educativo de Galicia eduemprende desenvolveranse en colaboración con distintas entidades públicas e privadas.

IGAPE
Publicada a relación de centros seleccionados 2021-2022
Banco Santander S.A. e UCEIF
Publicada a relación de centros seleccionados 2021-2022
Fundación Galicia Obra Social
Publicada a relación de centros seleccionados 2021-2022
Fundación Galicia Obra Social
Publicada a relación de centros seleccionados 2021-2022
Fundación Galicia Obra Social
Publicada a relación de centros seleccionados 2021-2022
Fundación Galicia Obra Social
Publicada a relación de centros seleccionados 2021-2022
Fundación Galicia Obra Social
Publicada a relación de centros seleccionados 2021-2022

Publicada a relación de centros seleccionados 2021-2022

Publicada a relación de centros seleccionados 2021-2022

Centros participantes no curso 2021-2022 publicados

Listaxe definitiva convocatoria 2021-2022 publicada
IGAPE
Publicada a Resolución do concurso o 15/11/2021
Fundación Alcoa
Publicada a Resolución definitiva o 19/02/2021