32015050

32015050 - CIFP A Farixa

988783012 cifp.farixa@edu.xunta.gal
988783024 CIFP A Farixa
Latitude: 42.323200
Lonxitude: -7.868200
Rúa Finca Farixa, s/n (Mariñamansa)

32005, Ourense
Ourense

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

ZSELE02 Sistemas de telecomunicacións e informáticos
ZMP0525 Configuración de infraestruturas de sistemas de telecomunicacións
ZMP0551 Elementos de sistemas de telecomunicacións
ZMP0559 Formación e orientación laboral
ZMP0713 Sistemas de telefonía fixa e móbil
ZMP0552 Sistemas informáticos e redes locais