36004745

36004745 - IES Plurilingüe A Paralaia

886120354 ies.paralaia@edu.xunta.gal
886120377 IES Plurilingüe A Paralaia
Latitude: 42.293963
Lonxitude: -8.735434
Rúa O Redondo s/n

36950, Moaña
Pontevedra

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

Ciclos de grao básico
CBELE12 Instalacións electrotécnicas e mecánica
CBIFC12 Informática de oficina
Ciclos de grao medio
CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas
CMFME01 Mecanizado
Ciclos de grao superior
CSADG01 Administración e finanzas