15032081

15032081 - IES de Fene

881938280 ies.fene@edu.xunta.es
881938295 IES de Fene
Latitude: 43.462007
Lonxitude: -8.183999
O Pazo, 13-15

15528, Fene
A Coruña

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

ZMIMA03 Mantemento electromecánico
ZMP0951 Electricidade e automatismos eléctricos
ZMP0956 Formación e orientación laboral
ZMP0957 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0955 Montaxe e mantemento de liñas automatizadas
ZMP0953 Montaxe e mantemento mecánico