15005269

15005269 - IES Urbano Lugrís

881960715 ies.urbano.lugris@edu.xunta.es
881960724 IES Urbano Lugrís
Latitude: 43.350421
Lonxitude: -8.418370
Avenida de Arteixo

15007, Coruña, A
A Coruña

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

ZMELE02 Instalacións de telecomunicacións
ZMP0359 Electrónica aplicada
ZMP0366 Formación e orientación laboral
ZMP0362 Instalacións eléctricas básicas
ZMP0364 Circuíto pechado de televisión e seguridade electrónica
ZMP0367 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0361 Infraestruturas de redes de datos e sistemas de telefonía
ZMP0238 Instalacións domóticas
ZSELE04 Mantemento electrónico
ZMP1052 Equipamentos microprogramables
ZMP1062 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP1059 Infraestruturas e desenvolvemento do mantemento electrónico
ZMP1054 Mantemento de equipamentos de voz e datos