Convenio coa empresa Prosegur Soluciones Integrales de Seguridad España, S.L., para a implantación dun sistema FP dual. IES Universidade Laboral

Asinado en Santiago de Compostela, o dezaoito de xuño de dous mil vinte e un, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e a empresa Prosegur Soluciones Integrales de Seguridad España, S.L., para a implantación dun sistema de formación
profesional dual polo réxime de bolsas no IES Universidade Laboral.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Prosegur Soluciones Integrales de Seguridad España, S.L.
Centro educativo: 
CIFP Universidade Laboral
Ciclo formativo: 
Mantemento electrónico
Etiquetas: