Nomeamento tribunal probas de acceso para militares

No seguinte documento pódese consultar a Resolución do 8 de febreiro de 2011, pola que se nomea e se fai pública a composición do tribunal que deberá xulgar as probas de acceso aos ciclos formativos de grao superior de formación profesional para militares de tropa e mariñeiría, para o ano 2011.