Convenio con varias empresas en materia de FP dual. Varios centros educativos

Asinado en Santiago de Compostela, o dezaseis de xullo de dous mil vinte e un, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e varias empresas en materia de formación profesional dual, polo que estas empresas se adhiren ao Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas en varios centros educativos, asinado o vinte e dous de xuño de dous mil vinte e un.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Media Markt Vigo Video Tv, Hifi Electro Computer Foto, S.A.
Entidade colaboradora: 
Media Markt Emerging Formats, S.L.U.
Entidade colaboradora: 
Media Markt A Coruña Video Tv, Hifi Electro Computer Foto, S.A.
Entidade colaboradora: 
Media Markt Ferrol, S.A.
Entidade colaboradora: 
Media Markt Lugo Video, Tv, Hifi, Electro, Computer, Foto, S.A.
Entidade colaboradora: 
Media Markt Santiago de Compostela, S.A.U.
Centro educativo: 
IES A Guía
Centro educativo: 
IES Ramón Menéndez Pidal
Centro educativo: 
CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro
Centro educativo: 
CIFP As Mercedes
Centro educativo: 
IES A Pontepedriña
Etiquetas: