Convenio con varias empresas en materia de FP dual. IES Punta Candieira

Asinado en Santiago de Compostela, o nove de xullo de dous mil vinte e un, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e varias empresas en materia de formación profesional dual, polo que estas empresas se adhiren ao Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no IES Punta Candieira, asinado o nove de xullo de dous mil vinte e un.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
José Luís Perez Cribeiro (Pescaderia Sara)
Entidade colaboradora: 
María Mercedes Gómez Fraga (Moda Goga)
Entidade colaboradora: 
Patricia Colombo Capa (Multiprecios Ortigueira)
Centro educativo: 
IES Punta Candieira
Ciclo formativo: 
Actividades comerciais
Etiquetas: