Convenio con Ozona Consulting, S.L., para a implantación dun sistema FP dual. IES Antón Losada Diéguez

Asinado en Santiago de Compostela, o catorce de xuño de dous mil vinte e un, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e a empresa Ozona Consulting, S.L., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no IES Antón Losada Diéguez.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Ozona Consulting, S.L.
Etiquetas: