CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro - Xestión de vendas e espazos comerciais - 2021