Folletos informativos e mapa da oferta de FP

Mapas da oferta para o curso 2022-2023 por familia profesional e por provincia e concello.

Ofertas por familia profesional Oferta por provincia e concello

 

Observación: Os folletos informativos por familia profesional do curso 2022-2023 serán publicados nos próximos días.

Formación profesional inicial no curso 2021-2022, perfís profesionais (competencia xeral, postos de traballo máis relevantes, módulos, título que se obtén), unidades de competencia que se acreditan por módulo ou módulos superados, módulos profesionais que se validan por unidade ou unidades de competencia acreditadas.

No caso de experimentar problemas para visualizar algún folleto, co cursor sobre o folleto en cuestión, prema o botón dereito do rato e despois en "gardar ligazón como" para descargar o ficheiro pdf.

Actividades físicas e deportivas Administración e xestión Agraria
Artes gráficas Comercio e márketing Edificación e obra civil
Electricidade e electrónica Enerxía e auga Fabricación mecánica
Hostalaría e turismo Imaxe e son Imaxe persoal
Industrias alimentarias Informática e comunicacións Instalacións e mantenemento
Madeira, moble e cortiza Marítimo pesqueira Química
Sanidade Familia profesional de Seguridade e medio ambiente Servicios socioculturais e á comunidade
Téxtil, confección e pel Transporte e mantemento de vehículos