Concurso eduemprende Idea 2021

Prazo de presentación de solicitudes:

1 mes contado desde o 16 de abril de 2021

Carnés e habilitacións profesionais

Convocatoria 2021

Folletos informativos da formación profesional

- Perfís profesionais de ciclos formativos

- Oferta de ciclos e cursos de especialización

- Módulos profesionais e unidades de competencia

Materiais e recursos didácticos nas ensinanzas de FP