Premios a proxectos de innovación na FP

Convocatoria 2023. Presentación de solicitudes ata o 27/02/2023

Probas de acceso a ciclos formativos

Inscrición para grao medio do 27/02/2023 ao 10/03/2023

Carnés e habilitacións profesionais

Segunda convocatoria 2022