Desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional no curso 2015-2016

Publicada a Resolución do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2015-2016.

Etiquetas: