SAGA01

 

SAGA01 - Xestión forestal e do medio natural

Ciclo formativo
Familia: Agraria
Sistema educativo: LOE
Grao: superior
Horas: 2000
Código: SAGA01
Documentación: RD
DOG
DOC

Que se aprende a facer?
Programar, organizar, supervisar e realizar, de ser o caso, os traballos no monte e en viveiros, controlando e protexendo o medio natural e capacitando as persoas para a conservación e a mellora ambiental, con aplicación dos plans de calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental, de acordo coa lexislación.

 

En que ámbitos se traballa?
Na área de xestión de empresas, públicas ou privadas, tanto por conta allea como por conta propia, dedicadas á xestión forestal, á cinexético-piscícola, á de viveiros forestais, ao desenvolvemento de programas de educación ambiental, á información, comunicación, formación, interpretación e actividades de acompañamento e guía no medio socio-natural,e a vixilancia do medio natural e os seus recursos. Na extinción de incendios forestaiscomo traballadores das administracións públicas. Así mesmo, para organizar, controlar e realizar tratamentos praguicidas segundo a actividade regulada pola normativa.

 

Que ocupacións se desempeñan?
Encargado/a de empresas de repoboacións forestais, de corrección hidrolóxico-forestal e de inventario forestal, de tratamentos silvícolas, de loita contra pragas forestais, de construción e mantemento de camiños forestais, de aproveitamentos forestais e de turismo cinexético-piscícola; coordinador/ora de unidade de prevención e extinción de incendios forestais, de vixiantes de incendios forestais e de vixilancia rural; traballador/ora por conta propia en reforestación, tratamentos silvícolas e contra pragas e enfermidadesforestais; práctico/a de topografía, capataz forestal, encargado/a de propagación deplantas en viveiro, de recolección de sementes e froitos en altura, de actividades de asistencia técnica para planificar e realizar o seguimento e adecuación dos hábitat acuícola continental e das especies cinexéticas, de repoboacións cinexéticas, piscícolas eastacícolas, de parque natural, reserva de caza, coto, etc, da administración de universidades e centros de investigación, traballador/ora en control legal de depredadores,xestor/ora cinexético/a, axente forestal, garda de espazos naturais, educador/oraambiental, monitor/ora da natureza.

 

Cales son os módulos?

Curso Código Módulo profesional Horas Períodos semanais
MP0690 Botánica agronómica 80 3
MP0692 Fitopatoloxía 107 4
MP0818 Formación e orientación laboral 107 4
MP0694 Maquinaria e instalacións agroforestais 186 7
MP0790 Técnicas de educación ambiental 107 4
MP0693 Topografía agraria 107 4
MP0810 Xestión dos aproveitamentos do medio forestal 133 5
MP0811 Xestión e organización do viveiro forestal 133 5
MP0816 Defensa contra incendios forestais 105 6
MP0819 Empresa e iniciativa emprendedora 53 3
MP0820 Formación en centros de traballo 384
MP0817 Proxecto de xestión forestal e conservación do medio 26
MP0812 Xestión cinexética 105 6
MP0815 Xestión da conservación do medio natural 123 7
MP0813 Xestión da pesca continental 87 5
MP0814 Xestión de montes 157 9

Réxime ordinario

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2022-2023.

A CoruñaConcello Código Centro educativo Teléfono
Arzúa 15027733 IES de Arzúa 881866047

LugoConcello Código Centro educativo Teléfono
Becerreá 27000617 CFEA Alta Montaña 982828367
Castro de Rei 27015891 IES da Terra Chá, José Trapero Pardo 982870144
Mondoñedo 27006966 IES Plurilingüe San Rosendo 982870539

OurenseConcello Código Centro educativo Teléfono
Xinzo de Limia 32014801 IES Cidade de Antioquía 988788534

PontevedraConcello Código Centro educativo Teléfono
Ponteareas 36007552 CIFP A Granxa 886120880
Pontevedra 36020192 CFEA de Lourizán 986805088

Réxime de persoas adultas na modalidade presencial

Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade presencial. Curso 2022-2023.
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).