32020744

32020744 - CIFP Santa María de Europa

988788630 cifp.santamaria.europa@edu.xunta.gal
988788642 CIFP Santa María de Europa
Latitude: 42.331191
Lonxitude: -7.873994
Praza da Lexión 16

32002, Ourense
Ourense

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

ZMMAM01 Carpintaría e moble
ZMP0542 Control de almacén
ZMP0548 Formación e orientación laboral
ZMP0538 Materiais en carpintaría e moble
ZMP0540 Operacións básicas de carpintaría
ZMP0541 Operacións básicas de moblaxe
ZMP0539 Solucións construtivas