Listaxes, datas e lugares das probas. Convocatoria 2021

Segunda convocatoria

Calendario de probas

Na seguinte ligazón poderase consultar o calendario das probas e lugar de realización para cada un dos carnés profesionais e habilitacións profesionais para a segunda convocatoria do ano 2021.

Material permitido para a realización da segunda parte da proba

Listaxes relacionadas coa segunda convocatoria 2021

Na seguinte ligazón pódense consultar as listaxes provisionais e definitivas de admisión e cualificacións para a segunda convocatoria relacionadas coas probas de carnés profesionais e habilitacións profesionais.

- Acceso ás listaxes de persoas admitidas e excluídas da segunda convocatoria.

- Listaxe de persoas convocadas para a celebración da segunda parte da proba da especialidade de guindastre móbil autopropulsado, categorías A e B.

O chamamento para a realización da proba terá lugar nas datas e nos enderezos que se indican na listaxe.

- Acceso ás listaxes de cualificacións da segunda convocatoria.

 • Listaxe provisional (Pendente de publicación)
 • Listaxe definitiva (Pendente de publicación)

Primeira convocatoria

Calendario de probas

Na seguinte ligazón poderase consultar o calendario das probas e lugar de realización para cada un dos carnés profesionais e habilitacións profesionais para a primeira convocatoria do ano 2021.

Material permitido para a realización da segunda parte da proba

Listaxes relacionadas coa primeira convocatoria 2021

Na seguinte ligazón pódense consultar as listaxes provisionais e definitivas de admisión e cualificacións para a primeira convocatoria relacionadas coas probas de carnés profesionais e habilitacións profesionais.

- Acceso ás listaxes de persoas admitidas e excluídas da primeira convocatoria.

- Listaxe de persoas convocadas para a celebración da segunda parte da proba da especialidade de guindastre móbil autopropulsado, categorías A e B.

 • Ver listaxe
  O chamamento para a realización da proba terá lugar nas datas e nos enderezos que se indican na listaxe.

- Acceso ás listaxes de cualificacións da primeira convocatoria.

 • Listaxe provisional
  Contra esta listaxe poderase presentar reclamación ata o día 30 de xuño de 2021

     - Formulario de reclamación

     - Exames da convocatoria

 • Listaxe definitiva
  Contra esta resolución, que non esgota a vía administrativa, poderase interpor recurso de alzada perante o Conselleiro de Cultura, Educación e Universidade no prazo dun mes desde a súa publicación.
Tema: