36024525

36024525 - CIFP de Coia

886110905 cifp.coia@edu.xunta.gal
886110916 CIFP de Coia
Latitude: 42.214915
Lonxitude: -8.752273
Rúa Baiona 28

36209, Vigo
Pontevedra

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

ZMIMA03 Mantemento electromecánico
ZMP0952 Automatismos pneumáticos e hidráulicos
ZMP0951 Electricidade e automatismos eléctricos
ZMP0956 Formación e orientación laboral
ZMP0949 Técnicas de fabricación
ZMP0950 Técnicas de unión e montaxe
ZSELE03 Automatización e robótica industrial
ZMP0963 Documentación técnica
ZMP0970 Formación e orientación laboral
ZMP0964 Informática industrial
ZMP0961 Sistemas de medida e regulación
ZMP0962 Sistemas de potencia
ZMP0959 Sistemas eléctricos, pneumáticos e hidráulicos
ZMP0960 Sistemas secuenciais programables
ZMP0967 Comunicacións industriais
ZMP0971 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0968 Integración de sistemas de automatización industrial
ZMP0966 Robótica industrial
ZMP0965 Sistemas programables avanzados
ZSIMA03 Mecatrónica industrial
ZMP0938 Elementos de máquinas
ZMP0946 Formación e orientación laboral
ZMP0939 Procesos de fabricación
ZMP0940 Representación gráfica de sistemas mecatrónicos
ZMP0937 Sistemas eléctricos e electrónicos
ZMP0935 Sistemas mecánicos
ZMP0941 Configuración de sistemas mecatrónicos
ZMP0947 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0943 Integración de sistemas
ZMP0942 Procesos e xestión de mantemento e calidade
ZMP0944 Simulación de sistemas mecatrónicos
ZMP0936 Sistemas hidráulicos e pneumáticos