27020811

27020811 - EPAPU de Bonxe

982393218 epa.bonxe@edu.xunta.gal
982393225 EPAPU de Bonxe
Latitude: 43.114737
Lonxitude: -7.582519
Lugar de Bonxe

27153, Outeiro de Rei
Lugo

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

ZMMAM01 Carpintaría e moble
ZMP0542 Control de almacén
ZMP0548 Formación e orientación laboral
ZMP0540 Operacións básicas de carpintaría
ZMP0539 Solucións construtivas
ZMP0543 Documentación técnica
ZMP0549 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0544 Mecanizado de madeira e derivados
ZMP0545 Mecanizado por control numérico en carpintaría e moble