27007259

27007259 - IES Río Cabe

982828034 ies.rio.cabe@edu.xunta.gal
982828047 IES Río Cabe
Latitude: 42.526122
Lonxitude: -7.507726
Rúa San Pedro s/n

27400, Monforte de Lemos
Lugo

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

ZSHOT03 Guía, información e asistencia turísticas
ZMP0171 Estrutura do mercado turístico
ZMP0389 Formación e orientación laboral
ZMP0179 Inglés
ZMP0387 Deseño de produtos turísticos
ZMP0390 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0386 Procesos de guía e asistencia turística
ZMP0172 Protocolo e relacións públicas