Probas

  • Introdución Na Orde do 16 de marzo de 2011, da Consellería de Economía e Industria, establé­cese que a consellería competente regulará mediante orde o procedemento e a convo­catoria para a...
  • Información Xeral Introdución O desenvolvemento de certas actividades no ámbito da seguridade industrial require a obtención de documentación que acredite a competencia profesional do persoal ou da...
  • Segunda convocatoria Calendario de probas Na seguinte ligazón poderase consultar o calendario das probas e lugar de realización para cada un dos carnés profesionais e habilitacións profesionais...
  • Introdución Na Orde do 16 de marzo de 2011, da Consellería de Economía e Industria, establé­cese que a consellería competente regulará mediante orde o procedemento e a convo­catoria para a...
  • Acceso á información xeral das probas de acceso a grao superior Introdución - Orde do 17 de decembro de 2021 pola que se regulan as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de...
  • Acceso á información xeral das probas de acceso a grao medio Introdución - Orde do 17 de decembro de 2021 pola que se regulan as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao...
  • Introdución - Orde do 21 de xaneiro de 2021 pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano...
  • Introdución - Orde do 21 de xaneiro de 2021 pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano...
  • As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obteren directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional, sempre que demostren ter...
  • As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obteren directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional, sempre que demostren ter...
Distribuir contido