Carnés e habilitacións profesionais. Cualificacións provisionais e exames. Primeira convocatoria 2022

Publicada a listaxe provisional de cualificacións das probas da primeira convocatoria 2022 para a obtención de determinados carnés e habilitacións profesionais.

Contra esta listaxe poderase presentar reclamación ata o día 20 de xuño de 2022.