Resolución das probas de acceso para militares

No seguinte documento pódese consultar a Resolución do 3 de febreiro de 2011, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, para a realización dunha convocatoria especial de probas de acceso a ciclos formativos de grao superior de formación profesional para militares de tropa e mariñeiría da Comunidade Autónoma de Galicia, para o ano 2011.