IES Manuel Chamoso Lamas - Soldadura e caldeiraría - 2021