FP dual. Convocatoria xuño 2021

Lugar e prazo de presentación de solicitudes

Deberase cubrir unha solicitude para un único proxecto de FP dual, utilizando o asistente informático www.edu.xunta.es/ciclosadmision. A aplicación avisará no caso de que sexa necesario achegar documentación, que poderá engadirse en soporte electrónico. Non será necesario presentar o resgardo da solicitude nin a documentación nun centro, agás que a aplicación indique que para ser unha solicitude válida terá que ser entregada, xunto coa documentación necesaria, nun centro educativo con oferta de FP dual sostida con fondos públicos, para ser selada, datada e validada.

Se a persoa solicitante presenta máis dunha solicitude ou solicita máis dun proxecto, non se terá en conta nigunha das súas peticións. Lémbrase que non é de aplicación o límite superior de idade que figura no anexo.

As persoas que participen no proceso de admisión para os proxectos de formación profesional dual tamén poderán, se así o desexan, realizar a solicitude de admisión a ciclos formativos de grao medio ou de grao superior no réxime ordinario ou para persoas adultas, na modalidade presencial ou a distancia.

As persoas admitidas nun proxecto de FP dual quedarán excluídas, e non serán adxudicadas, no proceso de admisión a ciclos formativos no réxime ordinario, nos cursos de especialización ou no réxime para as persoas adultas. No caso de non seren admitidas en ningún proxecto de FP dual poderán continuar no proceso de admisión a ciclos formativos

Listaxes do procedemento de admisión

Oferta clasificada por concello

OBSERVACIÓN: Pode seleccionar o concello no menú da esquerda

15027733 - IES de Arzúa

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Produción agroecolóxica
Ganadería Pear, S.C
Ganados A Cernada, S.C
Granxa Ecolóxica Figueroa, S.C
José Luis Fernández Segade
O Fogar do Santiso
Pilar Castro Vallo
Xosé Luis Carrera Valín (Arqueixal)
Casa do Queixo de Grixalba, S.L
Casa Grande de Xanceda, S.L
Finca Bouzón, S.C
Convenio
Convenio 2

15026376 - IES Punta Candieira

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Actividades comerciais
Alicia Veiga Garrote
Ferretería Luciano, S.L.
Jorge Santiago Santalla
Mercartabria S.L
Vanesa Salgueiro Veiga
Vego Supermercados, S.A
Convenio

15003224 - IES Fernando Blanco

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Automatización e robótica industrial
Xallas Electricidad y Alegaciones, SAU
Acuidoro, S.L.U
Caolines de Vimianzo, S.A.U
Convenio
Convenio 2

15022607 - CIFP Ánxel Casal - Monte Alto

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Dobre titulación en Atención a persoas en situación de dependencia e Coidados auxiliares de enfermaría
Geriatros, S.A.U
Quavitae Servicios Asistenciales, S.A.U
Sar Residencial y Asistencial, S.A.U
Convenio

15027897 - CIFP Paseo das Pontes

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Cociña e gastronomía
Adrián Felipe Agrelo
Amicalia Inversiones, S.L.
Freibargo, S.L.
Greca, S.C
O Xardín de Árbore, S.L.
Ramos Meijide 2018, S.L.
Salitre de Barizo, S.L.U
Titón Hostelería, S.L.
Zalaeta Restauración, S.L.
Convenio
Confección e moda Inditex, S.A.
Servizos en restauración
Adrián Felipe Agrelo
Amicalia Inversiones, S.L.
Greca, S.C
O Xardín de Árbore, S.L.
Pulpería de Melide Servicios Catering, S.L.
Ramos Meijide 2018, S.L.
Salitre de Barizo, S.L.U
Titón Hostelería, S.L.
Zalaeta Restauración, S.L.
Convenio

15024513 - CIFP Someso

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Electromecánica de vehículos automóbiles
Breogan Motor, S.L.
Feu Vert Ibérica, S.L
M. Caeiro, S.A.
Merenauto, S.L.
Convenio
Estética integral e benestar Eurostars Hotel Company, S.L.U. Convenio

15027770 - IES A Sardiñeira

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Química industrial
Repsol Petroleo, S.A
Hijos de Rivera S.A.U.
Convenio
Convenio 2

15005397 - IES Fernando Wirtz Suárez

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Desenvolvemento de aplicacións web Altia Consultores, S.A Convenio

15005257 - IES Ramón Menéndez Pidal

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Comercialización de produtos alimentarios
Auchan Retail España, SLU
Centros Comerciales Carrefour, S.A
El Corte Ingles, S.A
Mercartabria, SLU
Distribuciones Froiz, S.A.U
Vego Supermercados, S.A
Convenio
Convenio 2
Transporte e loxística
Arenal Perfumerías S.L.U.
Cafés Candelas, S.L.
Comercial Malasa, S.L.
Panvelpa, S.L.
Portos Muiños, S.L.
Russula, S.A.
Serviguide, S.L.
Breogán Transporte, S.A
Distribuciones Varpen, S.L.
Hijos de Rivera, S.A.U.
Lidl Supermercados S.A.U.
MEDIA MARKT A CORUÑA VIDEO TV HIFI ELEKTRO COMPUTER FOTO S.A.
Media Markt E-285 Vídeo-TV-Hifi-elektro-computer-foto, S.A. Ferrol
Recambios Barreiro, S.L.U.
Convenio
Convenio 2
Convenio 3
Xestión de vendas e espazos comerciais
Euro Depot España, S.A
Feu Vert Ibérica, S.L
Gm 2008, S.L
Sprinter Megacentros del Deporte, S.L
Leroy Merlin España, S.L
Lidl Supermercados S.A.U.
Media Markt Saturn Administración, SAU
Convenio
Convenio 2
Convenio 3

15005269 - IES Urbano Lugrís

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Mantemento electromecánico
Agrícola Coruñesa, S.L.
Alquigal, Alquileres Galicia, S.L
Alquileres Reneymar, S.L.
Automatismos Naveira, S.L.
Jesús Riveiro S.L.
Makitrucks, S.L.
Pescanova España, S.L.
Talleres Hércules de Maquinaria, S.L.
Convenio

15005749 - CIFP Universidade Laboral

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos Arce Clima Sistemas y Aplicaciones, S.L. Convenio
Mantemento electrónico Prosegur, Soluciones Integrales de Seguridad España, S.L. Convenio
Mecatrónica industrial Hijos de Rivera, S.A.U. Convenio
Xestión da auga EMALCSA (Empresa Municipal Augas da Coruña, S.A) Convenio

15022620 - IES de Curtis

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Automoción
Agrícola Castelao, S.L
Agrícola Curtis, S.L
Agrobarreiro, S.L.
Camilo Seoane Pedreira (Talleres Tameca)
Duran Maquinaria Agrícola, S.L.
Manuel Gómez Cancelo
Maquinaria Agrícola Romay, S.L
Teixeiro Automoción, S.L
Agrelo Móvil, S.L
Alcongal Soc. Cop.
Álvaro Martínez Parga
Aserpal, S.A.
Grupo Lual Automoción
Integral Motion, S.L
Manuel Rey Automóviles, S.A
Plataforma Norte, S.L
Convenio
Convenio 2

15006754 - CIFP Ferrolterra

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Deseño en fabricación mecánica
Cad Tech Ingenieros, S.L
Navantia S.A. SME
Enerxías renovables CRC Obras y Servicios, S.L Convenio
Instalacións de produción de calor
Aerosolar Térmica Coruña, S.L.
Aquacee Instalacións, S.L.
Climagal, S.L.
Climatega, S.A.U.
Incalfont Renovables, S.L.
Tuvento Ingeniería Minieólica, S.L.
Convenio
Mantemento electrónico Electrónica y Comunicaciones del Noroeste, S.L Convenio
Mecatrónica industrial
Biomasa Forestal, S.L.
Demaq Galicia, S.L
Gadisa Retail, S.L.U.
Galman, Gallega de Manutención, S.L.
Gam España Servicios de Maquinaria S.L.U.
Industrias del Tablero, S.A.
Industrias Mecánicas Bedoya Hermanos, S.L.
Mecanizados Acebrón, S.L.
Talleres Mecánicos Galicia, S.L.
Thyssenkrupp Elevadores, S.L.
Convenio
Programación da produción en fabricación mecánica
Demaq Galicia, S.L
Intaf Promecan, S.L.U.
Soluciones Metalúrgicas Integrales 1980, S.L
Talleres Métalicos Acebrón, S.L
Tumbadoiro S.L.
Convenio

15021469 - CIFP Leixa

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Dobre titulación en Coidados auxiliares de enfermaría e Atención a persoas en situación de dependencia Geriatros, S.A.U Convenio

15006778 - CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Comercialización de produtos alimentarios
Auchan Retail España, SLU
Centros Comerciales Carrefour, S.A
Mercartabria, SLU
Distribuciones Froiz, S.A.U
Vego Supermercados, S.A
Convenio
Convenio 2
Xestión de vendas e espazos comerciais
Euro Depot España, S.A
Feu Vert Ibérica, S.L
Sprinter Megacentros del Deporte, S.L
Leroy Merlin España, S.L
Media Markt Saturn Administración, SAU
Convenio
Convenio 2
Convenio 3

15027782 - IES Ordes

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Automoción
Automóviles Cañas, S.L.
Galcar, S.A.
Gamesa Energy Transmission, S.A.U.
Motorcar Ordes, S.L.
NS Motor Ordes, S.L.
Talleres J.J. Oroso, S.L.
Talleres M. González, S.L.
Talleres Manuel Suárez, S.L.
Convenio

15026406 - IES Eduardo Pondal

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Automoción
Agrícola Matova, S.L.
Alberto Varela Añón (AV Motor)
Alfredo Cabanas Riveiro (Talleres R&C)
Automóviles Celmar, S.L.
Autoreparación Vidal, S.L.
Fariña Maquinaria, S.L.
José Antonio Ternande Vázquez (Talleres Ternande)
José Manuel Balsa Villar (Electromecánica Balsa)
LBS Motor Club, S.L.
Manuel Fernando Rivera Pose ( Rivera Motor)
Marcos Lista Varela (Talleres Lista)
Matova Agromaquinaria, S.L.
Rubén Darío García Ordóñez (Talleres García Ordóñez)
Convenio

15021767 - IES Plurilingüe Castro da Uz

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Mantemento electrónico
Conplc Automatización, S.L
Electricidad Elicio Gómez, S.L
Electricidad Mocho y Santomé, S.L
Inproafe, S.L
Instalaciones y Comunicaciones del Eume, S.L
J&M Electrodomésticos
Montajes As Pontes, S.L
Septentrio Technologies, S.L
Convenio

15014556 - CIFP Coroso

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Automoción
Alro Maquinaria, S.L
Alvarez Riveira, S.L
J. Redondo, S.L
Motor 94
Neumáticos Milocho
Ramón Lois, S.L
Talleres Royca Car, S.L
Uro Vehículos Especiales, S.L
Convenio
Elaboración de produtos alimentarios
Salica, Alimentos Congelados, S.A.
Ángel López Soto, S.L
Ignacio González Montes, S.A
Convenio
Convenio 2
Convenio 3

15016000 - CIFP Compostela

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Panadaría, repostaría e confeitaría
A Fogaza, S.L.
Cervela Alimentación, S.L.
Compostela Arte y Sano, S.L.
Eladio Pazos Brea (Panadería Divina)
Flour and Cream, S.L.
La Bulanxerí, S.L.
Leisdonet, S.L.
María Soledad Landeira Dubra
O Forno da Ulla, S.L.
Panadería Xallas, S.L
Convenio
Servizos en restauración Fundación Mahou San Miguel
Xestión de aloxamentos turísticos
Adsens 360, S.L
Camino Santo, S.L
Eurostars Hotel Company, S.L.U.
Convenio

15015767 - CIFP Politécnico de Santiago

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Carrozaría
Compostela Car Service, S.L.U.
Integral Motor 3 Estrada, SL
NS Motor Ordes, S.L.
Perol y Codesido, S.L.
Recarey y Vázquez, S.L.
Talleres Bacarfu, S.L.
Talleres Chancela, S.C.
Talleres Cholo, S.L
Talleres Gres, S.C.
Talleres Muñiz
Talleres Pardal, S.L.
Talleres V Auto Multimarca, S.L.U.
Talleres Visancar, S.L.
Tronicauto Automoción del Noroeste, S.L.U.
Convenio
Construcións metálicas
Aluminios Cabeal, S.L
Aluminios Cortizo, S.A.U
Extrugasa, S.A
Stac, S.L
Convenio
Deseño e amoblamento Carpintería Ramón García, S.L Convenio
Laboratorio de análise e de control de calidade
ABCR Laboratorios, S.L.
Applied Mass Spectrometry Laboratory, S.L.U.
CZ Veterinaria S.A.
Dairylac, S.L.
Fundación Centro Tecnolóxico de Investigación Multisectorial
GalChimia, S.A.
Lonza Biologics Porriño S.L.
Convenio
Convenio 2
Redes e estacións de tratamento de augas Viaqua Gestion Integral de Aguas de Galicia, S.A.U Convenio
Sistemas de telecomunicacións e informáticos Televes, S.A Convenio
Sistemas electrotécnicos e automatizados Eurostars Hotel Company, S.L.U. Convenio
Procesamento e transformación da madeira e oferta parcial de Operacións de laboratorio Financiera Maderera, S.A. Convenio

15026753 - IES A Pontepedriña

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Comercialización de produtos alimentarios
Auchan Retail España, SLU
Centros Comerciales Carrefour, S.A
El Corte Ingles, S.A
Mercartabria, SLU
Vego Supermercados, S.A
Convenio
Convenio 2
Transporte e loxística
JC Courrier, S.L.
Maquisaba Logistics, S.L.
Media Markt Santiago de Compostela, S.A.
Ríos Sangiao, S.L.
Santos cocina y baño, S.L.
Sistemas Técnicos de Accesorio e Componentes, S.L.
Transportes José Antonio Martínez, S.L.U.
Transportes José María Calviño Bascoy, S.L.
Transportes Puentevea, S.L.
Ullacargo, S.L.
Convenio
Convenio 2
Xestión de vendas e espazos comerciais
JD Spain Sports Fashion2010, S.L
Sprinter Megacentros del Deporte, S.L
Pérez Rumbao, SAU
Talleres Cholo, S.L
Leroy Merlin España, S.L
Lidl Supermercados S.A.U.
Media Markt Saturn Administración, SAU
Convenio
Convenio 2
Convenio 3 Convenio 4 Convenio 5

15023466 - IES Lamas de Abade

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Coidados auxiliares de enfermaría
Geriatros, S.A.U
Quavitae Servicios Asistenciales, S.A.U
Convenio

15021482 - IES San Clemente

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Desenvolvemento de aplicacións web Comparex España, SAU Convenio

15027368 - IES Maximino Romero de Lema

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Desenvolvemento de aplicacións web
Cinfo (Contenidos Informáticos Personalizados, S.L)
Landra Sistemas, S.L
Sudespacho Cloud, S.L
Convenio

27003175 - IES Val do Asma

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Desenvolvemento de aplicacións web
IGM Web, S.L.
Roomleader, S.A
Convenio

27020562 - IES de Foz

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Actividades comerciais
Arenal Perfumerías S.L.U.
Asociación Centro Comercial Casco Historico de Viveiro
Asociación de Comerciantes, Industrias, Servizos e Autónomos de Ribadeo
Beatriz Irigoyen Vazquez (A Mariña Asesores)
Belian Norte, S.L.
Gagasun S.L/Opticalia Ribadeo
Moviltom, S.C.
Nerea García Cayon (MC Automotive)
Ofifoz
Papelería Norte y Sur, S.L.
Vego Supermercados, S.A
Convenio
Dirección de cociña Eurostars Hotel Company, S.L.U. Convenio
Dirección de servizos de restauración Paradores de Turismo de España S.A. Convenio

27006528 - CIFP As Mercedes

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Automoción
Breogan Motor, S.L.
Ditram Automoción, S.L.U.
Talleres La Campiña, S.L
Talleres López y Vázquez, S.L
Durán Maquinaria Agrícola, S.L
Fliegl Ibérica S.L.
Maquinaria Agrícola del Noroeste, S.L.
Maxideza, S.L
Talleres Churrillo, S.L.
Convenio
Convenio 2
Márketing e publicidade Cm Stores & Innovative Busines, S.L.U. Convenio
Xestión de vendas e espazos comerciais
Feu Vert Ibérica, S.L
JD Spain Sports Fashion2010, S.L
Sprinter Megacentros del Deporte, S.L
Breogan Motor, S.L.
Ditram Automoción, S.L.U.
Fergil Auto, S.L.U.
Lugocar, S.L
Media Markt Saturn Administración, SAU
Convenio
Convenio 2
Convenio 3

27006516 - CIFP Politécnico de Lugo

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Automatización e robótica industrial
Financiera Maderera, S.A.
Ingapan, S.L.U
Convenio
Elaboración de produtos alimentarios
Ingapan, S.L.U
Novafrigsa, S.A
Convenio
Dobre titulación en Coidados auxiliares de enfermaría e Atención a persoas en situación de dependencia
Asistencia Integral Personalizada, S.L
Geriátricos del Principado, S.A
Geriatros, S.A.U
Quavitae Servicios Asistenciales, S.A.U
Convenio

27006966 - IES Plurilingüe San Rosendo

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Aproveitamento e conservación do medio natural
Agroxardinería Servet, S.L.
Antonio Alvariño, S.L.
Carronza, S.L
Fomento Vegetal, S.L.
Forestal Díaz Casariego, S.L
Noroeste Agropecuario
Sven Dieter Adler (Landelar)
Transformación Agraria Isidro Hermanos Blanco Trigo, S.L.
Viveros Costa de Lóngara, S.L.L
Viveros y Servicios Forestales Caselas, S.L
Xacermo Agro, S.L.
Convenio

27015311 - IES A Pinguela

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Administración e finanzas Citadel, S.L.U Convenio
Estilismo e dirección de peiteado
Alba Dobao Vega
Eva Pérez Belón
Héctor Castro Sánchez
Hermanos Campeliños, S.L
María Jesús Vázquez López
Sonia Rodríguez Rodríguez
Tamara Vázquez Tajes
Artelis, C.B
Beauty Factory (Entidade sen personalidade xurídica)
Camilo Sotelo Barroso
Ernesto Taboada Senaz
Manuel Rodríguez López
María Angeles Yáñez Fernández
María Azucena Moure Chaos
Xela García Nogueira
Zote Peluqueros,S.L.
Convenio
Convenio 2
Convenio 3

27010921 - CFEA Pedro Murias

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Aproveitamento e conservación do medio natural
Baldomero Fernández Gómez
Edelmiro López, S.L.
Gestion Forestal Navia Sl.
Hijos de Ramón Rubal, S.L
Maderas Celeiro S.L.
Maderas Díaz Ramos, S.L
Maderas Maradona, S.L.
Maderas Villapol, S.A
Maderera de Cospeito, S.L
Convenio

32015037 - IES Manuel Chamoso Lamas

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Automatización e robótica industrial
Aceites Abril, S.L
Fentotek, S.L
Financiera Maderera, S.A.
Plastycasset, S.A
Robotización Industrial de Galicia, S.L
Tecnor Lalín Maquinaria, S.L
Cie Galfor, S.A
Gri Towers Galicia, S.L
Convenio
Convenio 2
Electromecánica de maquinaria
Aira Sociedad Cooperativa Gallega
Hermanos Toimil García, S.L
Industrias Guerra, S.A
Maexgal, S.L
Maxideza, S.L
Palas Orense, S.C
Tecnor Lalín Maquinaria, S.L
Convenio
Soldadura e caldeiraría
Gri Towers Galicia, S.L
Talleres Dizmar, S.L.
Convenio

32008902 - CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Coidados auxiliares de enfermaría
Geriatros, S.A.U
Gero Vitalia Ourense, S.L
Convenio
Desenvolvemento de aplicacións web
Balidea Consulting & programing, S.L
Redegal, S.L
Tecnologías Plexus, S.L
Convenio

32015050 - CIFP A Farixa

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Termalismo e benestar
Balneario y Termas Lugo,
Caldaria Termal, S.L
Castilla Termal S.L.
Eurostars Hotel Company, S.L.U.
Hotel Balneario Aguas Santas, S.L
Hotel Torre do Deza, S.L
Inversiones Hosteleras de Galicia, S.L
Convenio

32016765 - CIFP Portovello

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Comercialización de produtos alimentarios
Atlántica Saga Ourense, SLU
Centros Comerciales Carrefour, S.A
Distribuciones Froiz, S.A.U
Ignacio de las Cuevas, S.A
Vego Supermercados, S.A
Convenio
Convenio 2
Xestión de vendas e espazos comerciais
Arenal Perfumerías S.L.U.
Feu Vert Ibérica, S.L
Sprinter Megacentros del Deporte, S.L
Pérez Rumbao, SAU
Plataforma Comercia de Retail, SAU
Leroy Merlin España, S.L
Lidl Supermercados S.A.U.
Convenio
Convenio 2
Convenio 3

32015475 - IES O Ribeiro

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Elaboración de produtos alimentarios
Carnes do Ribeiro, S.L.
Cárnicas El Maño, S.L.
Cooperativa de Criadores de Ganado Selecto y Comercialización de Productos Agrarios
Hoxe, S. Coop. Gallega
Embutidos Lalinense, S.L.
Frigoríficos Arcos, S.L.
Matadero Carballiño, S.L.
Convenio

32016285 - IES de Vilamarín

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Xardinaría e floraría
Celso Graña Domínguez
Cotogrande Xardinería, S.L.
Jesús Iglesias González
José Antonio Pérez Carbajales - Xardíns do Arnoia
Juan Antonio de Jesús
Sven Dieter Adler (Landelar)
Verdechan, S.L.
Viveros Mende, S.L
Convenio
Xestión de aloxamentos turísticos
Inversiones Hosteleras de Galicia, S.L
Jacobo Lorenzo Gay
Eurostars Hotel Company, S.L.U.
Convenio
Convenio 2

36002359 - IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Administración de sistemas informáticos en rede Ozona Consulting, S.L. Convenio
Instalacion e amoblamento
Carpintería Estelar, S.L
Carterc Carpinteros, S.L
José Manuel Neira Iglesias
Mucarce Carpinteros, S.L
Suyma Plus Madera, S.L
Convenio

36013758 - IES Laxeiro

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Construcións metálicas
Engineering Rinosteel, S.L.
Hermanos Toimil García, S.L
Inasus, S.L.
Industrias Guerra, S.A
Metalúrgica del Deza, S.A
Convenio

36004745 - IES Plurilingüe A Paralaia

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Automatización e robótica industrial
Automatismos y Electromecánica, S.L
Ferry Drive-Control, S.L
Hermasa Canning Technology, S.A
Montajes Eléctricos Galicia, S.L.
Sociedad Gestora de Mantenimientos e Instalaciones, S.L
Talleres Electrónicos de Pontevedra S.Cooop
Aludec Stamping, S.A
Alutec Componentes, S.L.U
Alutec Inyección, SA
Distevi, S.L
Regulación Electrónica Viguesa, S.L
Convenio
Convenio 2

36020064 - CIFP Carlos Oroza

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Cociña e gastronomía
Gacamar, S.A
Gestión Hotelera Noroeste, S.L
Hotel Carlos I, S.A
Inversiones Hosteleras de Galicia, S.L
Restaurante Casa Román, S.L
Silgar Hoteles , SLU
Eurostars Hotel Company, S.L.U.
Convenio
Convenio 2
Xestión de aloxamentos turísticos
Gacamar, S.A
Gestión Hotelera Noroeste, S.L
Hotel Carlos I, S.A
Inversiones Hosteleras de Galicia, S.L
Silgar Hoteles , SLU
Eurostars Hotel Company, S.L.U.
Convenio
Convenio 2

36018677 - IES Luís Seoane

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Comercialización de produtos alimentarios
Auchan Retail España, SLU
Centros Comerciales Carrefour, S.A
Pontevicus, S.L.U
Distribuciones Froiz, S.A.U
Vego Supermercados, S.A
Juncal Alimentación, S.L
Convenio
Convenio 2
Convenio 3

36020362 - IES de Valga

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Mecanizado
Aluminios Cortizo, S.A.U
Exlabesa Building Systemas, S.A.U
Extrusionados Galicia, S.A.U.
Gama e Hijos, S.L.
Mecanizados Oliveira, S.L
Soluciones Metalúrgicas Jamardo, S.L
Stac, S.L
Thune Eureka, S.A.
Maimbar Group, S.L
Convenio
Soldadura e caldeiraría
Exlabesa Building Systemas, S.A.U
Extrusionados Galicia, S.A.U.
Francisco Eiras Iglesias
Gama e Hijos, S.L.
Ingeniería y Montajes Rías Bajas, S.A.
Rotogal, S.L
Stac, S.L
Thune Eureka, S.A.
Maimbar Group, S.L
Convenio
Convenio 2

36013448 - CIFP Manuel Antonio

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Elaboración de produtos alimentarios
Mascato Salvaterra, S.L
Takopesca, S.A
Convenio
Fabricación de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afíns
CZ Veterinaria S.A.
Lonza Biologics Porriño S.L.
Convenio
Convenio 2

36014568 - CIFP Valentín Paz Andrade

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Automoción Pérez Rumbao, SAU Convenio
Carrozaría
Celtamotor, S.L
Costas y Gestoso, S.L
Talleres Caroca
Talleres Ruco, S.L
Talleres Vaquero
Comercial Vehículos Industriales de Galicia, S.L
Eduardo Castiñeira, S.L
Núñez Motor, S.L
Talleres Emilio, S.L
Talleres Fariñas, S.L
Convenio
Instalacións frigorificas e de climatización Eurostars Hotel Company, S.L.U. Convenio

36011579 - IES A Guía

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Comercialización de produtos alimentarios
Auchan Retail España, SLU
Centros Comerciales Carrefour, S.A
El Corte Ingles, S.A
Pontevicus, S.L.U
Distribuciones Froiz, S.A.U
Vego Supermercados, S.A
Convenio
Convenio 2
Xestión de vendas e espazos comerciais
Feu Vert Ibérica, S.L
Gm 2008, S.L
Sprinter Megacentros del Deporte, S.L
Mourente Motor Automoción, S.L.U.
Pérez Rumbao, SAU
Leroy Merlin España, S.L
Lidl Supermercados S.A.U.
Media Markt Saturn Administración, SAU
Convenio
Convenio 2
Convenio 3 Convenio 4

36017430 - IES Ricardo Mella

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Coidados auxiliares de enfermaría Geriatros, S.A.U Convenio

36013771 - IES Fermín Bouza Brey

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Mecatrónica industrial
Alfonso García López, S.A
Aluminios Cortizo, S.A.U
Cefrico, S.L.
Conservas Friscos, S.A
Ence
Jealsa - Rianxeira, S.L
Trivium Packaging Ibérica, S.A
Convenio