Convenios en vigor no ámbito da formación profesional dual

Asinados no ano 2021


Dulce Nombre Jesús Pérez Ramos (Estilismo e dirección de peiteado IES A Pinguela) IES A Pinguela - CS Estilismo e Dirección de Peiteado
Alro Maquinaria, S.L. (Transporte e loxística no IES A Pontepedriña) IES A Pontepedriña - CS Transporte e loxística
Centro de Jardinería Gavín, C.B. (Aproveitamento e conservación do medio natural no IES Plurilingüe San Rosendo) IES Plurilingüe San Rosendo - CM Aproveitamento e conservación do medio natural
Foncafer, S.L. (Instalacións de produción de calor no CIFP Ferrolterra) CIFP Ferrolterra - CM Instalacións de produción de calor
Soluciones Metarlúrgicas Integrales 1980, S.L. (Programación da produción en fabricación mecánica no CIFP Ferrolterra) CIFP Ferrolterra - CS Programación da produción en fabricación mecánica
CRC Obras y servicios S.L. (Enerxías renovables no CIFP Ferrolterra) CIFP Ferrolterra - CS Enerxías renovables
Xela García Nogueira (Estilismo e dirección de peiteado no IES A Pinguela) IES A Pinguela - CS Estilismo e dirección de peiteado
Financiera Maderera S.A.
CIFP Politécnico de Santiago - CM Procesamento e transformación da madeira
CIFP Politécnico de Santiago - CM Operacións de Laboratorio
INDITEX, S.A. CIFP Paseo das Pontes - CM Confección e moda
Navantia, S.A., S.M.E. e Cad Tech Ingenieros, S.L. (Deseño en fabricación mecánica no CIFP Ferrolterra) CIFP Ferrolterra - CS Deseño en fabricación mecánica
Aluminios Cortizo S.A.U. (Soldadura e Caldeiraría no IES de Valga) IES de Valga - CM Soldadura e caldeiraría
Fundación Mahou San Miguel e Fundación Exit (Servizos en restauración no CIFP Compostela) CIFP Compostela - CM Servizos en restauración
Paradores de Turismo de España, S.M.E. (Dirección de servizos de restauración no IES de Foz) IES de Foz - CS Dirección de servizos de restauración
Talleres Noya (Carrozaría no CIFP Politécnico de Santiago) CIFP Politécnico de Santiago - CM Carrozaría
Uniter etiquetas, S.L. (Transporte e loxística no IES Ramón Menéndez Pidal) IES Ramón Menéndez Pidal - CS Transporte e loxística
Varias empresas (Electromecánica de vehículos automóbiles no CIFP Someso) CIFP Someso - CM Electromecánica de vehículos automóbiles
Varias empresas (Xestión de Vendas e Espazos Comerciais no IES A Guía, no IES Ramón Menéndez Pidal, no CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro, no CIFP As Mercedes e no IES A Pontepedriña)
IES A Guía - CS Xestión de vendas e espazos comerciais
IES Ramón Menéndez Pidal - CS Xestión de vendas e espazos comerciais
CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro - CS Xestión de vendas e espazos comerciais
CIFP As Mercedes - CS Xestión de vendas e espazos comerciais
IES A Pontepedriña - CS Xestión de vendas e espazos comerciais
Agacal e varias empresas (Aproveitamento e conservación do medio natural no CFEA Pedro Murias) CFEA Pedro Murias - CM Aproveitamento e conservación do medio natural
Varias empresas (Transporte e loxística no IES Ramón Menéndez Pidal) IES Ramón Menéndez Pidal - CS Transporte e loxística
Hifas da Terra, S.L. (Laboratorio de análise e de control de calidade no CIFP Politécnico de Santiago) CIFP Politécnico de Santiago - CS Laboratorio de análise e de control de calidade
Varias empresas (Actividades comerciais no IES de Foz) IES de Foz - CM Actividades comerciais
Eurostars Hotel Company, S.L.U (Cociña e gastronomía no CIFP Carlos Oroza) CIFP Carlos Oroza - CM Cociña e gastronomía
Leroy Merlín España, S.L.U. e Lidl Supermercados, S.A.U. (Xestión de vendas e espazos comerciais no CIFP Portovello, no CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro, no IES A Guía, no IES A Pontepedriña e no IES Ramón Menéndez Pidal)
CIFP Portovello - CS Xestión de vendas e espazos comerciais
CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro - CS Xestión de vendas e espazos comerciais
IES A Guía - CS Xestión de vendas e espazos comerciais
IES A Pontepedriña - CS Xestión de vendas e espazos comerciais
IES Ramón Menéndez Pidal - CS Xestión de vendas e espazos comerciais
Varias empresas (Actividades comerciais no IES Punta Candieira) IES Punta Candieira - CM Actividades comerciais
Varias empresas (Actividades comerciais no IES Punta Candieira) IES Punta Candieira - CM Actividades comerciais
Varias empresas (Aproveitamento e conservación do medio natural no IES Plurilingüe San Rosendo) IES Plurilingüe San Rosendo - CM Aproveitamento e conservación do medio natural
Varias empresas (Automoción no CIFP As Mercedes) CIFP As Mercedes - CS Automoción
Varias empresas (Automoción no CIFP As Mercedes) CIFP As Mercedes - CS Automoción
Varias empresas (Automoción no IES Eduardo Pondal) IES Eduardo Pondal - CS Automoción
Varias empresas (Elaboración de produtos alimentarios no IES O Ribeiro) IES O Ribeiro - CM Elaboración de produtos alimentarios
Varias empresas (Mecanizado no IES de Valga) IES de Valga - CM Mecanizado
Varias empresas (Mecatrónica industrial no IES Fermín Bouza Brey) IES Fermín Bouza Brey - CS Mecatrónica industrial
Varias empresas (Panadaría, repostaría e confeitaría no CIFP Compostela) CIFP Compostela - CM Panadaría, repostaría e confeitaría
Varias empresas (Transporte e loxística no IES A Pontepedriña) IES A Pontepedriña - CS Transporte e loxística
Varias empresas (Cociña e gastronomía no CIFP Carlos Oroza) CIFP Carlos Oroza - CM Cociña e gastronomía
Varias empresas (Transporte e loxística no IES Ramón Menéndez Pidal) IES Ramón Menéndez Pidal - CS Transporte e loxística
Varias empresas (Xestión de aloxamentos turísticos no CIFP Carlos Oroza) CIFP Carlos Oroza - CS Xestión de aloxamentos turísticos
CZ Veterinaria e Lonza Biologics Porriño (Fabricación de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afíns no CIFP Manuel Antonio) CIFP Manuel Antonio - CS Fabricación de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afíns
M. Caeiro, S.A. (Xestión de Vendas e Espazos Comerciais no IES A Pontepedriña) IES A Pontepedriña - CS Xestión de vendas e espazos comerciais
Uniter etiquetas, S.L. (Transporte e loxística no IES Ramón Menéndez Pidal) IES Ramón Menéndez Pidal - CS Transporte e loxística
Varias empresas (Xestión de aloxamentos turísticos no IES de Vilamarín) IES de Vilamarín - CS Xestión de aloxamentos turísticos
Transportes José María Calviño Bascoy, S.L. (Transporte e loxística no IES A Pontepedriña) IES A Pontepedriña - CS Transporte e loxística
Varias empresas (Automoción no CIFP Coroso) CIFP Coroso - Automoción
Varias empresas (Carrozaría no CIFP Politécnico de Santiago) CIFP Politécnico de Santiago - CM Carrozaría
Varias empresas (Cociña e gastronomía no CIFP Paseo das Pontes) CIFP Paseo das Pontes - CM Cociña e gastronomía
Varias empresas (Construcións metálicas no IES Laxeiro) IES Laxeiro - CS Construcións metálicas
Varias empresas (Mecatrónica Industrial no CIFP Ferrolterra) CIFP Ferrolterra - CS Mecatrónica Industrial
Varias empresas (Produción agroecolóxica IES de Arzúa) IES de Arzúa - CM Produción agroecolóxica
Varias empresas (Servizos en restauración no CIFP Paseo das Pontes) CIFP Paseo das Pontes - CM Servizos en restauración
Varias empresas (Termalismo e benestar no CIFP A Farixa) CIFP A Farixa - CS Termalismo e benestar
Varias empresas (Xestión de aloxamentos turísticos no CIFP Compostela9 CIFP Compostela - CS Xestión de aloxamentos turísticos
Ingapan S.L.U. e Novafrigsa S.A. (Elaboración de produtos alimentarios no CIFP Politécnico de Lugo) CIFP Politécnico de Lugo - CM Elaboración de produtos alimentarios
Maimbar Group, S.L. (Mecanizado no IES de Valga) IES de Valga - CM Mecanizado
Maimbar Group, S.L. (Soldadura e Caldeiraría no IES de Valga) IES de Valga - CM Soldadura e caldeiraría
Varias empresas (Automatización e robótica industrial no CIFP Politécnico de Lugo) CIFP Politécnico de Lugo - CS Automatización e robótica industrial
Varias empresas (Automoción no IES Ordes) IES Ordes - CS Automoción
Varias empresas (Instalacións de produción de calor no CIFP Ferrolterra) CIFP Ferrolterra - CM Instalacións de produción de calor
Varias empresas (Programación da produción en fabricación mecánica no CIFP Ferrolterra) CIFP Ferrolterra - CS Programación da produción en fabricación mecánica
Varias empresas (Soldadura e Caldeiraría no IES Manuel Chamoso Lamas) IES Manuel Chamoso Lamas - CM Soldadura e caldeiraría
Varias empresas (Xardinería e floraría no IES de Vilamarín) IES de Vilamarín - CM Xardinaría e floraría
Varias empresas (Xestión de Vendas e Espazos Comerciais no IES A Guía, no CIFP Portovello, no IES Ramón Menéndez Pidal, no CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro, no CIFP As Mercedes e no IES A Pontepedriña)
IES A Guía - CS Xestión de vendas e espazos comerciais
CIFP Portovello - CS Xestión de vendas e espazos comerciais
IES Ramón Menéndez Pidal - CS Xestión de vendas e espazos comerciais
CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro - CS Xestión de vendas e espazos comerciais
CIFP As Mercedes - CS Xestión de vendas e espazos comerciais
IES A Pontepedriña - CS Xestión de vendas e espazos comerciais
Varias empresas (Electromecánica de Maquinaria no IES Manuel Chamoso Lamas) IES Manuel Chamoso Lamas - CM Electromecánica de Maquinaria
Varias empresas (Estilismo e dirección de peiteado no IES A Pinguela) IES A Pinguela - CS Estilismo e dirección de peiteado
Varias empresas (Xestión de Vendas e Espazos Comerciais no IES A Guía, no CIFP Portovello, no CIFP As Mercedes e no IES A Pontepedriña)
IES A Guía - CS Xestión de vendas e espazos comerciais
CIFP Portovello - CS Xestión de vendas e espazos comerciais
CIFP As Mercedes - CS Xestión de vendas e espazos comerciais
IES A Pontepedriña - CS Xestión de vendas e espazos comerciais
Empresa Municipal de aguas de la Coruña (Xestión da Auga no IES Universidade Laboral) IES Universidade Laboral - CS Xestión da Auga
Prosegur Soluciones Integrales de Seguridad España, S.L. (Mantemento electrónico no IES Universidade Laboral) IES Universidade Laboral - CS Mantemento electrónico
CM Stores & Innovative Business S.L. (Márketing e publicidade no CIFP As Mercedes) CIFP As Mercedes - CS Márketing e publicidade
Hijos de Rivera, S.A.U. (Mecatrónica Industrial no IES Universidade Laboral) IES Universidade Laboral - CS Mecatrónica industrial
Pérez Rumbao, S.A. (Automoción no CIFP Valentín Paz Andrade) CIFP Valentín Paz Andrade - CS Automoción
Varias empresas (Automatización e robótica industrial no IES Plurilingüe A Paralaia) IES Plurilingüe A Paralaia - CS Automatización e robótica industrial
Varias empresas (Automatización e robótica industrial no IES Plurilingüe A Paralaia) IES Plurilingüe A Paralaia - CS Automatización e robótica industrial
Varias empresas (Carrozaría no CIFP Valentín Paz Andrade) CIFP Valentín Paz Andrade - CM Carrozaría
Varias empresas (Comercialización de Produtos Alimentarios no IES A Guía, no IES A Pontepedriña, no IES Luís Seoane, no IES Ramón Menéndez Pidal, no CIFP Portovello e no CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro)
IES A Guía - CM Comercialización de produtos alimentarios
IES A Pontepedriña - CM Comercialización de produtos alimentarios
IES Luís Seoane - CM Comercialización de produtos alimentarios
IES Ramón Menéndez Pidal - CM Comercialización de produtos alimentarios
CIFP Portovello - CM Comercialización de produtos alimentarios
CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro - CM Comercialización de produtos alimentarios
Varias empresas (Laboratorio de análise e de control de calidade no CIFP Politécnico de Santiago) CIFP Politécnico de Santiago - CS Laboratorio de análise e de control de calidade
Varias empresas (Mantemento electromecánico no IES Urbano Lugrís) IES Urbano Lugrís - CM Mantemento electromecánico
Varias empresas (Produción agroecolóxica no IES de Arzúa) IES de Arzúa - CM Produción agroecolóxica
CZ Veterinaria e Lonza Biologics Porriño (Fabricación de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afíns no CIFP Manuel Antonio) CIFP Manuel Antonio - CS Fabricación de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afíns
Eurostars Hotel Company, S.L.U. (Sistemas Electrotécnicos e Automatizados no CIFP Politécnico de Santiago) CIFP Politécnico de Santiago - CS Sistemas electrotécnicos e automatizados
Eurostars Hotel Company, S.L.U. (Xestión de aloxamentos turísticos no CIFP Carlos Oroza) CIFP Carlos Oroza - CS Xestión de aloxamentos turísticos
Eurostars Hotel Company, S.L.U. (Xestión de Aloxamentos Turísticos no CIFP Compostela) CIFP Compostela - CS Xestión de aloxamentos turísticos
Eurostars Hotel Company, S.L.U. (Xestión de aloxamentos turísticos no IES de Vilamarín) IES de Vilamarín - CS Xestión de aloxamentos turísticos
Ozona Consulting, S.L. (Administración de sistemas informáticos en rede no IES Antón Losada Diéguez) IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez - CS Administración de sistemas informáticos en rede
Varias empresas (Coidados Auxiliares de Enfermaría no CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel, no IES Ricardo Mella, no IES Lamas de Abade)
CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel - CM Coidados auxiliares de enfermaría
IES Ricardo Mella - CM Coidados auxiliares de enfermaría
IES Lamas de Abade - CM Coidados auxiliares de enfermaría
Varias empresas (Desenvolvemento de aplicacións web no IES Maximino Romero de Lema) IES Maximino Romero de Lema - CS Desenvolvemento de aplicacións web
Varias empresas (dobre titulación Coidados Auxiliares de Enfermaría e Atención a Persoas en Situación de Dependencia no CIFP Ánxel Casal, CIFP Politécnico de Lugo e no IES Leixa)
CIFP Ánxel Casal - Monte Alto - CM Coidados auxiliares de enfermaría
CIFP Ánxel Casal - Monte Alto - CM Atención a persoas en situación de dependencia
CIFP Politécnico de Lugo - CM Coidados auxiliares de enfermaría
CIFP Politécnico de Lugo - CM Atención a persoas en situación de dependencia
IES Leixa - CM Coidados auxiliares de enfermaría
IES Leixa - CM Atención a persoas en situación de dependencia
Varias empresas (Soldadura e Caldeiraría no IES de Valga) IES de Valga - CM Soldadura e caldeiraría
Eurostars Hotel Company, S.L.U. (Estética integral e benestar no CIFP Someso) CIFP Someso - CS Estética integral e benestar
Varias empresas (Automatización e robótica industrial no IES Manuel Chamoso Lamas) IES Manuel Chamoso Lamas - CS Automatización e robótica industrial
Varias empresas (Automoción no IES de Curtis) IES de Curtis - CS Automoción
Varias empresas (Automoción no IES de Curtis) IES de Curtis - CS Automoción
Altia Consultores, S.A. (Desenvolvemento de aplicacións web no IES Fernando Wirtz Suárez) IES Fernando Wirtz Suárez - CS Desenvolvemento de aplicacións web
Arce Clima Sistemas y Aplicaciones, S.L. (Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos no IES Universidade Laboral de Culleredo) IES Universidade Laboral - CS Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos
Comparex España, S.A.U. (Desenvolvemento de Aplicacións Web no IES San Clemente) IES San Clemente - CS Desenvolvemento de aplicacións web
CRC Obras y Servicios, S.L. (Enerxías Renovables no CIFP Ferrolterra) CIFP Ferrolterra - CS Enerxías renovables
Eurostars Hotel Company, SLU (Dirección de cociña no IES de Foz) IES de Foz - CS Dirección de cociña
Eurostars Hotel Company, SLU (Instalacións Frigoríficas e de Climatización no CIFP Valentin Paz Andrade) CIFP Valentín Paz Andrade - CS Instalacións frigorificas e de climatización
Hijos de Rivera S.A.U. (Química Industrial no IES A Sardiñeira) IES A Sardiñeira - CS Química industrial
Varias empresas (Instalación e amoblamento no IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez) IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez - CM Instalacion e amoblamento
Varias empresas (Elaboración de produtos alimentarios no CIFP Manuel Antonio) CIFP Manuel Antonio - CM Elaboración de produtos alimentarios
Varias empresas (Estilismo e dirección de peiteado no IES A Pinguela) IES A Pinguela - CS Estilismo e dirección de peiteado
Varias empresas (Automatización e robótica industrial no IES Manuel Chamoso Lamas) IES Manuel Chamoso Lamas - CS Automatización e robótica industrial
Electrónica y comunicaciones noroeste, S.L. (Mantemento electrónico no CIFP Ferrolterra) CIFP Ferrolterra - CS Mantemento electrónico
Varias empresas (Carrozaría no CIFP Valentín Paz Andrade) CIFP Valentín Paz Andrade - CM Carrozaría
Viaqua, Gestión integral de aguas de Galicia, S.A.U. (Redes e estacións de tratamento de augas no CIFP Politécnico de Santiago) CIFP Politécnico de Santiago - CM Redes e estacións de tratamento de augas
Varias empresas (Comercialización de Produtos Alimentarios no IES A Guía, no IES A Pontepedriña, no IES Luís Seoane, no IES Ramón Menéndez Pidal, no CIFP Portovello e no CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro)
IES A Guía - CM Comercialización de produtos alimentarios
IES A Pontepedriña - CM Comercialización de produtos alimentarios
IES Luís Seoane - CM Comercialización de produtos alimentarios
IES Ramón Menéndez Pida - CM Comercialización de produtos alimentarios
CIFP Portovello - CM Comercialización de produtos alimentarios
CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro - CM Comercialización de produtos alimentarios
Varias empresas (Construcións metálicas no CIFP Politécnico de Santiago) CIFP Politécnico de Santiago - CS Construcións metálicas
Varias empresas (Desenvolvemento de aplicacións web - CIFP A Carballeira – Marcos Valcárcel) CIFP A Carballeira–Marcos Valcárcel - CS Desenvolvemento de aplicacións web
Citadel S.L.U. (Administración e Finanzas no IES A Pinguela) IES A Pinguela - CS Administración e finanzas
Juncal Alimentacion, S.L. (Comercialización de Produtos Alimentarios no IES Luís Seoane) IES Luís Seoane - CM Comercialización de produtos alimentarios
Varias empresas (Mantemento Electrónico no IES Plurilingüe Castro da Uz) IES Plurilingüe Castro da Uz - CS Mantemento electrónico
Carpintería Ramón García S.A. (Deseño e Amoblamento no CIFP Politécnico de Santiago) CIFP Politécnico de Santiago - CS Deseño e amoblamento
Repsol S.A. (Química industrial no IES A Sardiñeira) IES A Sardiñeira - CS Química industrial
Roomleader, S.L. e IGM WEB, S.L.,(Desenvolvemento de aplicacións web no IES Val do Asma) IES Val do Asma - CS Desenvolvemento de aplicacións web
Televés S.A.U. (Sistemas de telecomunicacións e informáticos no CIFP Politécnico de Santiago) CIFP Politécnico de Santiago - CS Sistemas de Telecomunicacións e Informáticos
Financiera Maderera S.A.
CIFP Politécnico de Santiago - CM Procesamento e transformación da madeira
CIFP Politécnico de Santiago - CM Operacións de Laboratorio
Ignacio González Montes, S.A. (Elaboración de produtos alimentarios no CIFP Coroso) CIFP Coroso - CM Elaboración de produtos alimentarios
Varias empresas (Automatización e robótica industrial no IES Fernando Blanco) IES Fernando Blanco - CS Automatización e robótica industrial
Xallas Electricidad y Aleaciones, S.A. (Automatización e robótica industrial no IES Fernando Blanco) IES Fernando Blanco - CS Automatización e robótica industrial
Ángel López Soto, S.L. (Elaboración de produtos alimentarios no CIFP Coroso) CIFP Coroso - CM Elaboración de produtos alimentarios
Salica, Alimentos Congelados, S.A. (Elaboración de produtos alimentarios no CIFP Coroso) CIFP Coroso - CM Elaboración de produtos alimentarios

Asinados no ano 2020


Agacal e varias empresas (Aproveitamento e conservación do medio natural no CFEA Pedro Murias) CFEA Pedro Murias - CM Aproveitamento e conservación do medio natural
Varias empresas (Carrozaría no CIFP Someso) CIFP Someso - CM Carrozaría
Varias empresas (Electromecánica de maquinaria no CIFP Ferrolterra) CIFP Ferrolterra - CM Electromecánica de maquinaria
Taller Empalme Villalba, S.L. CIFP As Mercedes - CS Automoción
Varias empresas (Termalismo e benestar no CIFP A Farixa) CIFP A Farixa - CS Termalismo e benestar
Finanzauto, S.A. CIFP As Mercedes - CS Automoción
Varias empresas (CIFP Portovello, IES A Guía, IES Luís Seoane e IES Ramón Menéndez Pidal)
CIFP Portovello - CM Comercialización de produtos alimentarios
IES A Guía - CM Comercialización de produtos alimentarios
IES Luís Seoane - CM Comercialización de produtos alimentarios
IES Ramón Menéndez Pidal - CM Comercialización de produtos alimentarios
Varias empresas (Produción agropecuaria no IES Cidade de Antioquía) IES Cidade de Antioquía - CM Produción agropecuaria
Varias empresas (Produción agropecuaria no IES Cidade de Antioquía) IES Cidade de Antioquía - CM Produción agropecuaria
Xercode Media Software S.L. IES San Clemente - CS Desenvolvemento de aplicacións web
Varias empresas (Desenvolvemento de aplicacións web no IES San Clemente) IES San Clemente - CS Desenvolvemento de aplicacións web
Varias empresas (Carrozaría no IES A Sangriña) IES A Sangriña - CM Carrozaría
Varias empresas (Construcións metálicas no CIFP Politécnico de Lugo) CIFP Politécnico de Lugo - CS Construcións metálicas
Varias empresas (Proxectos de edificación no CIFP Politécnico de Lugo) CIFP Politécnico de Lugo - CS Proxectos de edificación
Varias empresas (Construción no CIFP Politécnico de Lugo) CIFP Politécnico de Lugo - CM Construción
Financiera Maderera S.A. e Foresa Industrias Químicas del Noroeste S.A. CIFP Politécnico de Santiago - CS Mecatrónica industrial
Gam España Servicios de Maquinaria S.L.U. (CIFP Ferrolterra) CIFP Ferrolterra - CM Electromecánica de maquinaria
Ourenlift, S.L. IES Manuel Chamoso Lamas - CS Automatización e robótica industrial
Varias empresas (Deseño e amoblamento no CIFP Ferrolterra) CIFP Ferrolterra - CS Deseño e amoblamento
Varias empresas (Soldadura e caldeiraría no IES de Valga) IES de Valga - CM Soldadura e caldeiraría
Varias empresas (Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos no CIFP Coroso) CIFP Coroso - CS Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos
Lonza Biologics Porriño S.L. e CZ Veterinaria S.A. CIFP Manuel Antonio - CS Fabricación de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afíns
Navantia S.M.E. (CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro) CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro - CS Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma
Varias empresas (Construción no CIFP Politécnico de Lugo) CIFP Politécnico de Lugo - CM Construción
A. Pazos de Lusco, S.L. CIFP A Granxa - CM Aceites de oliva e viños
Varias empresas (Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma no CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel, no IES Maximino Romero de Lema e no IES de Teis)
CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel - CS Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma
IES Maximino Romero de Lema - CS Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma
IES de Teis - CS Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma
Navantia S.M.E. (CIFP Ferrolterra) CIFP Ferrolterra - CS Mecatrónica industrial
Varias empresas (Aceites de oliva e viños no CIFP A Granxa) CIFP A Granxa - CM Aceites de oliva e viños
Varias empresas (Aproveitamento e conservación do medio natural no IES Plurilingüe San Rosendo) IES Plurilingüe San Rosendo - CM Aproveitamento e conservación do medio natural
Varias empresas (Construcións metálicas no CIFP Politécnico de Lugo) CIFP Politécnico de Lugo - CS Construcións metálicas
Varias empresas (Desenvolvemento de aplicacións web no IES Fernando Wirtz Suárez) IES Fernando Wirtz Suárez - CS Desenvolvemento de aplicacións web
Varias empresas (Proxectos de edificación no CIFP Politécnico de Lugo) CIFP Politécnico de Lugo - CS Proxectos de edificación
Nove Grupo Gastronómico e varias empresas (CIFP Compostela)
CIFP Compostela - CS Dirección de cociña
CIFP Compostela - CS Dirección de servizos de restauración
Varias empresas (CIFP Compostela)
CIFP Compostela - CS Dirección de cociña
CIFP Compostela - CS Dirección de servizos de restauración
Varias empresas (Instalacións de produción de calor no CIFP Coroso) CIFP Coroso - CM Instalacións de produción de calor
Varias empresas (Instalacións de produción de calor no CIFP Coroso) CIFP Coroso - CM Instalacións de produción de calor
Arenal Perfumerías S.L.U.
IES A Guía - CS Xestión de vendas e espazos comerciais
CIFP As Mercedes - CS Xestión de vendas e espazos comerciais
Varias empresas (Carrozaría no IES A Sangriña) IES A Sangriña - CM Carrozaría
Citadel S.L.U. IES Val do Asma - CS Administración e finanzas
Varias empresas (IES Manuel Chamoso Lamas) IES Manuel Chamoso Lamas - CS Automatización e robótica industrial
Varias empresas (IES Plurilingüe A Paralaia) IES Plurilingüe A Paralaia - CS Automatización e robótica industrial
Ignacio González Montes, S.A. CIFP Coroso - CM Elaboración de Produtos Alimentarios
Pescanova España, S.L. CIFP Manuel Antonio - CM Elaboración de produtos alimentarios
Varias empresas (CIFP Valentín Paz Andrade) CIFP Valentín Paz Andrade - CM Instalacións de produción de calor
Varias empresas (CIFP Valentín Paz Andrade) CIFP Valentín Paz Andrade - CM Instalacións de produción de calor
Varias empresas (Estilismo e dirección de peiteado IES A Pinguela) IES A Pinguela - CS Estilismo e Dirección de Peiteado
Varias empresas (Estilismo e dirección de peiteado IES A Pinguela) IES A Pinguela - CS Estilismo e Dirección de Peiteado
Varias empresas (IES Monte Neme) IES Monte Neme - CS Mecatrónica industrial
Varias empresas (Mecanizado no CIFP Someso) CIFP Someso - CM Mecanizado
Varias empresas (Soldadura e caldeiraría no CIFP Someso) CIFP Someso - CM Soldadura e caldeiraría
Viveiros Mende, Jardinería Jesús, Landelar e El Jardín de Carlos IES de Vilamarín - CM Xardinaría e floraría
Varias empresas (Calzado e complementos de moda no IES A Pinguela) IES A Pinguela - CM Calzado e complementos de moda
Martínez Otero Contract, S.L. IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez - CM Instalacion e amoblamento
Varias empresas (Automoción no CIFP As Mercedes) CIFP As Mercedes - CS Automoción
Varias empresas (IES Plurilingüe Castro da Uz) IES Plurilingüe Castro da Uz - CM Soldadura e caldeiraría
Ángel López Soto, S.L. CIFP Coroso - CM Elaboración de produtos alimentarios
Salica, Alimentos Congelados, S.A. CIFP Coroso - CM Elaboración de produtos alimentarios
Varias empresas (CIFP Valentín Paz Andrade) CIFP Valentín Paz Andrade - CM Soldadura e caldeiraría
Windar Offshore S.L. CIFP Ferrolterra - CS Construcións metálicas
Inversiones Hosteleras de Galicia S.L.
IES Sanxillao - CS Dirección de cociña
IES Sanxillao - CS Dirección de servizos de restauración
Breogán Motor, S.L. CIFP Someso - CM Carrozaría

Asinados no ano 2019


Varias empresas (CIFP Valentín Paz Andrade) CIFP Valentín Paz Andrade - CM Carrozaría
Eurostars Hotel Company, S.L.U.
CIFP Paseo das Pontes - CS Dirección de servizos de restauración e CS Dirección de cociña
IES de Foz - CS Dirección de servizos de restauración e CS Dirección de cociña
CIFP Carlos Oroza - CS Xestión de aloxamentos turísticos
CIFP Compostela - CS Xestión de aloxamentos turísticos
IES de Vilamarín - CS Xestión de aloxamentos turísticos
CIFP Someso - CS Estética integral e benestar
CIFP Politécnico de Santiago - CS Sistemas electrotécnicos e automatizados
CIFP Valentín Paz Andrade - CM Instalacións frigorificas e de climatización
Varias empresas (CIFP Politécnico de Santiago e CIFP Valentín Paz Andrade)
CIFP Politécnico de Santiago - CM Carrozaría
CIFP Politécnico de Santiago - CS Automoción
CIFP Valentín Paz Andrade - CM Carrozaría
Galicia Auto Estampación S.A. IES Universidade Laboral - CS Mecatrónica industrial
Nestle España S.A., Crown Food España S.A.U. e Aluminios Cortizo S.A.U. IES Fermín Bouza Brey - CS Mecatrónica industrial
Unidad de Vehículos Industriales, S.A. IES Universidade Laboral - CM Carrozaría
ANFACO-CECOPESCA e varias empresas (IES Fermín Bouza Brey) IES Fermín Bouza Brey - CS Mecatrónica industrial