Convenio coa empresa Xercode Media Software S.L. en materia de FP dual. IES San Clemente

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e dous de xullo de dous mil vinte, o Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Xercode Media Software S.L. en materia de formación profesional dual, polo que esta empresa se adhire ao Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas, para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no IES San Clemente, asinado o vinte e un de xullo de dous mil vinte.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Xercode Media Software S.L.
Centro educativo: 
IES San Clemente
Etiquetas: