Convenio coa empresa Xela García Nogueira en materia de FP dual. IES A Pinguela

Asinado en Santiago de Compostela, o sete de outubro de dous mil vinte, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e a empresa Xela García Nogueira en materia de formación profesional dual, polo que esta empresa se adhire ao Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas, para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no IES A Pinguela, asinado o sete de xuño de dous mil vinte e un.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Xela García Nogueira
Centro educativo: 
IES A Pinguela
Etiquetas: