Convenio coa empresa Windar Offshore S.L., para a implantación dun sistema de FP Dual

Asinado en Santiago de Compostela, o doce de xuño de dous mil vinte, o convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Windar Offshore S.L., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Ferrolterra.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Windar Offshore S.L.
Centro educativo: 
CIFP Ferrolterra
Ciclo formativo: 
Construcións metálicas
Etiquetas: