Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema de FP dual. IES de Vilamarín

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e tres de xuño de dous mil vinte, o Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas, no IES de Vilamarín.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Viveiros Mende
Entidade colaboradora: 
Jardinería Jesús
Entidade colaboradora: 
Landelar
Entidade colaboradora: 
El Jardín de Carlos
Centro educativo: 
IES de Vilamarín
Ciclo formativo: 
Xardinaría e floraría
Etiquetas: