Convenio con Viaqua, Gestión integral de aguas de Galicia, S.A.U., para a implantación dun sistema FP dual. CIFP Politécnico de Santiago

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e oito de maio de dous mil vinte e un, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e a empresa Viaqua Gestión integral de aguas de Galicia, S.A.U., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Politécnico de Santiago.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Viaqua, Gestión integral de aguas de Galicia, S.A.U.
Centro educativo: 
CIFP Politécnico de Santiago
Etiquetas: