Convenio con varias empresas en materia de FP dual. Varios centros educativos

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e un de xuño de dous mil vinte e un, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e varias empresas en materia de formación profesional dual, polo que estas empresas se adhiren ao Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas en varios centros educativos, asinado o vinte e dous de xuño de dous mil vinte e un.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Breogán Motor, S.L.
Entidade colaboradora: 
Ditram Automoción, S.L.U.
Entidade colaboradora: 
Fergil Auto, S.L.
Entidade colaboradora: 
Mourente Motor Automoción, S.L.
Entidade colaboradora: 
Lugocar, S.L.
Entidade colaboradora: 
Pérez Rumbao, S.A.
Entidade colaboradora: 
Plataforma Comercial de Retail, S.A.U.
Entidade colaboradora: 
Talleres Cholo, S.L.
Centro educativo: 
IES A Guía
Centro educativo: 
CIFP Portovello
Centro educativo: 
CIFP As Mercedes
Centro educativo: 
IES A Pontepedriña
Etiquetas: