Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. CIFP Compostela

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e oito de xuño de dous mil vinte e un o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e as empresas Adsens 360, S.L. e Camino Santo, S.L para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Compostela.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Adsens 360, S.L.
Entidade colaboradora: 
Camino Santo, S.L.
Centro educativo: 
CIFP Compostela
Etiquetas: