Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. IES de Vilamarín

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e tres de xuño de dous mil vinte e un, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e as empresas Centro de Jardinería Jesús, Viveros Mende, S.L, Juan Antonio de Jesús González (Proyecta Paisaje), Sven Dieter Adler (Landelar), Cotogrande Xardinería  S.L., Xardíns do Arnoia, Verdechan, S.L. e Celso Graña Domínguez (Celso Gaia’s) para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no IES de Vilamarín.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Centro de Jardinería Jesús
Entidade colaboradora: 
Viveros Mende, S.L.
Entidade colaboradora: 
Juan Antonio de Jesús González (Proyecta Paisaje)
Entidade colaboradora: 
Sven Dieter Adler (Landelar)
Entidade colaboradora: 
Cotogrande Xardinería S.L.
Entidade colaboradora: 
Xardíns do Arnoia
Entidade colaboradora: 
Verdechan, S.L.
Entidade colaboradora: 
Celso Graña Domínguez (Celso Gaia’s)
Centro educativo: 
IES de Vilamarín
Ciclo formativo: 
Xardinaría e floraría
Etiquetas: