Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema de FP dual. IES A Pontepedriña

Asinado en Santiago de Compostela, o nove de xullo de dous mil vinte e un, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no IES A Pontepedriña.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Maquisaba, S.L.
Entidade colaboradora: 
Media Markt Santiago de Compostela, S.A.
Entidade colaboradora: 
Transportes José Antonio Raris Martínez, S.L.U.
Entidade colaboradora: 
J.C. Courrier, S.L.
Entidade colaboradora: 
Sistemas técnicos del accesorio y componentes, S.L.
Entidade colaboradora: 
Ríos Sangiao, S.L.
Entidade colaboradora: 
Transportes Puentevea, S.L.
Entidade colaboradora: 
Ullacargo, S.L.
Entidade colaboradora: 
Santos cocina y baño, S.L.
Centro educativo: 
IES A Pontepedriña
Ciclo formativo: 
Transporte e loxística
Etiquetas: