Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. IES de Valga

Asinado en Santiago de Compostela, o catorce de xuño de dous mil vinte e un, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e as empresas Gama e Hijos, S.L, Thune Eureka, S.A, Stac, S.L, Ingenería y Montaxes Rías Baixas, S.L, Rotogal, S.L, Exlabesa Building Systems, S.A, Extrusionados Galicia, S.A, Francisco Eiras Iglesias, para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no IES de Valga.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Gama e Hijos, S.L.
Entidade colaboradora: 
Thune Eureka, S.A.
Entidade colaboradora: 
Stac, S.L.
Entidade colaboradora: 
Ingenería y Montaxes Rías Baixas, S.L.
Entidade colaboradora: 
Rotogal, S.L.
Entidade colaboradora: 
Exlabesa Building Systems, S.A.
Entidade colaboradora: 
Extrusionados Galicia, S.A.
Entidade colaboradora: 
Francisco Eiras Iglesias
Centro educativo: 
IES de Valga
Ciclo formativo: 
Soldadura e caldeiraría
Etiquetas: