Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. IES Manuel Chamoso Lamas

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e tres de xuño de dous mil vinte e un o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e as empresas Talleres Dizmar, S.L. e Gri Towers Galicia, S.L. para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no IES Manuel Chamoso Lamas.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Talleres Dizmar, S.L.
Entidade colaboradora: 
Gri Towers Galicia, S.L.
Centro educativo: 
IES Manuel Chamoso Lamas
Ciclo formativo: 
Soldadura e caldeiraría
Etiquetas: