Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. CIFP Someso

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e tres de xuño de dous mil vinte, o convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Someso.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Industrias Cee S.L.
Entidade colaboradora: 
Mecanizados Moan S.L.
Entidade colaboradora: 
Talleres Antonio Arijón S.L.
Entidade colaboradora: 
Jesús Riveiro S.L.
Entidade colaboradora: 
Montajes Metálicos De Galicia S.L.
Centro educativo: 
CIFP Someso
Ciclo formativo: 
Soldadura e caldeiraría
Etiquetas: