Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. CIFP Politécnico de Lugo

Asinado en Santiago de Compostela, o un de xullo de dous mil vinte, o convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Politécnico de Lugo.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Ben Alonso, S.L.
Entidade colaboradora: 
Equaltecnia, S.L.
Entidade colaboradora: 
Ingeniería Insitu, S.L
Entidade colaboradora: 
José Manuel Pérez Pérez y Natalia Díaz López, U.T.E.
Entidade colaboradora: 
Oribio Construcciones y Contratas, S.A.
Entidade colaboradora: 
Obras y Reformas Construmen, S.L.
Entidade colaboradora: 
Proeste Ingeniería, S.L.
Entidade colaboradora: 
Ingeniería y desarrollos del Norte, S.L.
Centro educativo: 
CIFP Politécnico de Lugo
Ciclo formativo: 
Proxectos de edificación
Etiquetas: