Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. CIFP Ferrolterra

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e tres de xuño de dous mil vinte e un, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e as empresas Talleres Metálicos Acebrón, S.L, Intaf Promecan, S.L.U, Demaq Galicia, S.L, Tumbadoiro, S.L. e Soluciones Metarlúrgicas Integrales 1980, S.L, para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Ferrolterra.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Talleres Metálicos Acebrón, S.L.
Entidade colaboradora: 
Intaf Promecan, S.L.U.
Entidade colaboradora: 
Demaq Galicia, S.L.
Entidade colaboradora: 
Tumbadoiro, S.L.
Entidade colaboradora: 
Soluciones Metarlúrgicas Integrales 1980, S.L.
Centro educativo: 
CIFP Ferrolterra
Etiquetas: