Convenio con varias empresas en materia de FP dual. IES Cidade de Antioquía

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e tres de xullo de dous mil vinte, o Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas en materia de formación profesional dual, polo que estas empresas se adhiren ao Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas, para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no IES Cidade de Antioquía, asinado o vinte e dous de xullo de dous mil vinte.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Cooperativas Ourensanas, S. Coop. Galega
Entidade colaboradora: 
Roberto Nieto Limia
Entidade colaboradora: 
Postoiro S.Coop Galega
Centro educativo: 
IES Cidade de Antioquía
Ciclo formativo: 
Produción agropecuaria
Etiquetas: