Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. IES Cidade de Antioquía

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e dous de xullo de dous mil vinte, o Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no IES Cidade de Antioquía.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Cooperativas Ourensanas Sociedade Cooperativa Galega
Entidade colaboradora: 
Camilo Maus Pérez
Entidade colaboradora: 
Montero S.C.
Entidade colaboradora: 
Agrocebola S.L.
Entidade colaboradora: 
Roberto Fiz Mayo
Entidade colaboradora: 
Luisa Mayo Alonso
Entidade colaboradora: 
Avelino Santana García
Entidade colaboradora: 
Amador Díaz Penín
Entidade colaboradora: 
José Ángel Sotelo Castro
Centro educativo: 
IES Cidade de Antioquía
Ciclo formativo: 
Produción agropecuaria
Etiquetas: