Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. IES Fermín Bouza Brey

Asinado en Santiago de Compostela, o nove de xullo de dous mil vinte e un, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no IES Ramón Menéndez Pidal.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Conservas Friscos, S.A.
Entidade colaboradora: 
Aluminios Cortizo, S.A.U.
Entidade colaboradora: 
Alfonso García López, S.A.
Entidade colaboradora: 
Ardagh Metal Packaging Ibérica, S.A.
Entidade colaboradora: 
Cefrico, S.L.
Entidade colaboradora: 
Energía y celulosa, S.A. (ENCE)
Entidade colaboradora: 
Jealsa rianxeira, S.A.
Centro educativo: 
IES Fermín Bouza Brey
Ciclo formativo: 
Mecatrónica industrial
Etiquetas: