Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. CIFP Ferrolterra

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e oito de xuño de dous mil vinte e un o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e as empresas Industrias Tablero, S.A, Mecanizados Acebrón, S.L, Gadisa Retail, SLU, Gam España Servicios de Maquinaria, SLU, Talleres Mecánicos de Galicia,  S.LU, Industrias Mecánicas Bedoya Hermanos, SAL, Biomasa Forestal, S.L Demaq Galicia, S.L, Gallega Manutención Galman, S.L. e ThyssenKrupp Elevadores,  S.LU, para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Ferrolterra.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Industrias Tablero, S.A.
Entidade colaboradora: 
Mecanizados Acebrón, S.L.
Entidade colaboradora: 
Gadisa Retail, S.L.U.
Entidade colaboradora: 
Gam España Servicios de Maquinaria, S.L.U.
Entidade colaboradora: 
Talleres Mecánicos de Galicia, S.L.U.
Entidade colaboradora: 
Industrias Mecánicas Bedoya Hermanos, S.A.L.
Entidade colaboradora: 
Biomasa Forestal, S.L.
Entidade colaboradora: 
Demaq Galicia, S.L.
Entidade colaboradora: 
Gallega Manutención Galman, S.L.
Entidade colaboradora: 
ThyssenKrupp Elevadores, S.L.U.
Centro educativo: 
CIFP Ferrolterra
Ciclo formativo: 
Mecatrónica industrial
Etiquetas: