Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema de FP dual. IES de Valga

Asinado en Santiago de Compostela, o nove de xullo de dous mil vinte e un, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no IES de Valga.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Aluminios Cortizo, S.A.U.
Entidade colaboradora: 
Exlabesa Bulding Systems, S.A.
Entidade colaboradora: 
Extrusionados Galicia, S.A.
Entidade colaboradora: 
Gama e Hijos, S.L.
Entidade colaboradora: 
Mecanizados Oliveira, S.L.
Entidade colaboradora: 
Soluciones Metálicas Jamardo, S.L.
Entidade colaboradora: 
Stac, S.L.
Entidade colaboradora: 
Thune Eureka, S.A
Centro educativo: 
IES de Valga
Ciclo formativo: 
Mecanizado
Etiquetas: