Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. CIFP Someso

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e tres de xuño de dous mil vinte, o convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Someso.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Industrias Cee S.L.
Entidade colaboradora: 
Mecanizados Moan S.L.
Entidade colaboradora: 
Maximino Seoane S.L.
Entidade colaboradora: 
Tumbadoiro S.L.
Centro educativo: 
CIFP Someso
Ciclo formativo: 
Mecanizado
Etiquetas: