Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. CIFP Coroso

Asinado en Santiago de Compostela, o dez de xullo de dous mil vinte, o convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Coroso.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Aluminios cortizo, S.A.U.
Entidade colaboradora: 
JJ Chicolino, S.L.
Entidade colaboradora: 
Porexgal, S.L.
Entidade colaboradora: 
Conservas Ría de Arosa, S.L.
Entidade colaboradora: 
Ignacio González Montes S.A.
Entidade colaboradora: 
Ángel López Soto S.L.
Entidade colaboradora: 
Tecfrisa Instalaciones e Ingeniería S.L.
Entidade colaboradora: 
Amegrove, Sociedade Cooperativa Galega
Centro educativo: 
CIFP Coroso
Etiquetas: