Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. IES Urbano Lugrís

Asinado en Santiago de Compostela, o dezasete de xuño de dous mil vinte e un, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e as empresas Talleres Hércules de Maquinaria, S.L, Agrícola Coruñesa, S.L, Makitrucks, S.L, Alquileres Rene y Mar, S.L, Alquigal Alquileres Galicia, S.L, Jesús Rivero, S.L, Automatismos Naveira S.L.U, e Pescanova España, S.L,, para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no IES Urbano Lugrís.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Talleres Hércules de Maquinaria, S.L.
Entidade colaboradora: 
Agrícola Coruñesa, S.L.
Entidade colaboradora: 
Makitrucks, S.L.
Entidade colaboradora: 
Alquileres Rene y Mar, S.L.
Entidade colaboradora: 
Alquigal Alquileres Galicia, S.L.
Entidade colaboradora: 
Jesús Rivero, S.L.
Entidade colaboradora: 
Automatismos Naveira S.L.U.
Entidade colaboradora: 
Pescanova España, S.L.
Centro educativo: 
IES Urbano Lugrís
Ciclo formativo: 
Mantemento electromecánico
Etiquetas: