Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. CIFP Politécnico de Santiago

Asinado en Santiago de Compostela, o dezasete de xuño de dous mil vinte e un, o convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Politécnico de Santiago.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Asociación BIOGA-Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida
Entidade colaboradora: 
Fundación Centro Tecnológico de investigación Multisectorial,(CETIM)
Entidade colaboradora: 
CZ Veterinaria, S.A.
Entidade colaboradora: 
GalChimia,S.A.
Entidade colaboradora: 
Dairylac, S.L.
Entidade colaboradora: 
Applied Mass Spectrometry Laboratory, S.L.U.
Entidade colaboradora: 
Lonza Biologics Porriño, S.L.
Entidade colaboradora: 
ABCR Laboratorios, S.L.
Centro educativo: 
CIFP Politécnico de Santiago
Etiquetas: